• logo
 • shakarim
  u n i v e r s i t y
6B01401-Дене шынықтыру және спорт
 • Білім беру саласының жіктелуі және коды: 6B01 - Педагогикалық ғылымдар
 • Білім беру бағдарламасы тобының жіктелуі және коды: B005 - Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау
 • Берілетін дәреже / біліктілік: 6В01401- «Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр
 • Рейтинг Атамекен: 2022 жыл - 21 орын
opmanager

Ерменова Батиля Оралбаевна

Бағдарлама менеджері
 • педагогика ғылымдарының кандидаты
 • 633339
 • Қашаған 1
7M01401-Дене шынықтыру және спорт
 • Білім беру саласының жіктелуі және коды: 7M01 - Педагогикалық ғылымдар
 • Білім беру бағдарламасы тобының жіктелуі және коды: M005 - Дене шынықтыру педагогтерін даярлау
 • Берілетін дәреже / біліктілік: 7М01401– Дене шынықтыру және спорт білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі
opmanager

Ерменова Батиля Оралбаевна

Бағдарлама менеджері
 • педагогика ғылымдарының кандидаты
 • 633339
 • Қашаған 1