• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
person

Мукаев Жандос Толеубекович

Факультет деканы
  • PhD докторы
  • +7 (777) 706-2385
  • noreply@semgu.kz

Сандар


students 1693
Білім алушылар
students 62
Оқытушылар
students 20
Білім беру бағдарламалары
students 3
Кафедра

Миссия


Жаратылыстану-математика факультетінің миссиясы - бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрларды қазіргі заманғы еңбек нарығының қажеттіліктері деңгейінде даярлау және жаратылыстану-математика ғылымдары саласында терең теориялық, практикалық білімі, іскерліктері мен дағдылары, жоғары кәсіби біліктілігі бар мамандар даярлау болып табылады.

Сапа саласындағы мақсаттар


1. Scopus және Web of Science базасында индекстелетін журналдарда ғылыми мақалалар жариялау – 8;

2. ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда ғылыми мақалалар жариялау – 10;

3. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 2-4 курс студенттері мен 1-курс магистранттарын тарту – кемінде 3;

4. Start up білім алушылар іске асыратын жобалар – 1

5. ЖАОК платформаларында жазылған курстар саны - 2

6. Шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттар алған ПОҚ саны-2

7. ҚР ҒЖБМ РОӘК ОӘБ ұсынған жарияланған оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар шығару – 2

 

Кадрлық әлеует


42
Магистр
12
Ғылым кандидаттары
5
PhD
2
Ғылым докторлары